TJENESTER

Basic


Grunnleggende funksjonaliteter og oversikt


Flex


Utvalgte tjenester


Premium


Total kontroll med Fleet Manager 


AVVIK

Hvordan sørger du for å ha kontroll på neste service, om bilene er over eller underkjørt kilometer, dato for neste EU kontroll, om en avtale går mot slutten, neste dekkskift etc? 

OPPDATERT KILOMETERSTAND

Har dere oversikt og kontroll på over eller underkjørte kilometer på hver enkelt bil? 

KONTRAKTER

Har dere alle kontrakter tilgjengelig og oversikt over innholdet for hver enkelt bil?

FORSIKRINGSPOLISER

Hvilke forsikring gjelder, og hva innebærer den for den enkelte bil?

OPPGAVESTYRING

Hvordan delegerer du oppgaver som skal gjøres rundt hver enkelt bil? 

KOMMUNIKASJON

Hvordan kommuniserer du med de ulike ansvarlige for bilparken eller med leverandører? Hvor dokumenteres denne kommunikasjonen?

MILJØ OG KOSTNADSRAPPORTER

Hvordan fremskaffer dere oversikt over miljø og kostnadsrapporter?

INTERN POLICY

Hvilke interne rutiner og regler gjelder i din bedrift hva angår bilholdet? 

SKADERAPPORTERING

Hvordan organiserer dere rapportering av skader på hver enkelt bil?

FOTODOKUMENTASJON

Hvor legges dokumentasjonen på skadehistorikk for hver enkelt bil hos dere? 

BOMBRIKKE OG BOMUTGIFTER

Vet du hvilken bombrikke som tilhører hver bil, og hvor mye utgifter det går til bompenger på hver enkelt bil?

DRIVSTOFFKORT

Hvilket drivstoffkort hører til hver enkelt bil? Hva er pinkoden? Er det avvik på fylling av drivstoff?

KONSULENTTJENESTER

RÅDGIVING

Veiledning og råd rundt deres bilpark

TAKSTGJENNOMGANG

Vi bistår deg ved innlevering av bil

SALG

Vi hjelper deg med salg av ditt kjøretøy