Din Internasjonale Bilflåte Manager 

Partneren for dine multinasjonale flåter og mobilitetsbehov på kryss av grensene

TraXall Nordic er en del av TraXall International, en gruppe uavhengige gründerledede selskaper som leverer svært effektive outsourcede flåte- og mobilitetsstyringstjenester og konsulenttjenester i hele Europa og Latin-Amerika. Vi leverer grensepassende outsourcing av forretningsprosesser (BPO) for multinasjonale selskaper, og tar over ikke-forretningskritiske prosesser for å frigjøre verdifulle ressurser til selskapets kjerneoppgaver.

Lokal ledelse - Globalt syn 

Vår "Local Management - Global View" -tilnærming er den mest effektive metoden for å ta en global visjon og få den til å fungere i alle markeder. Med dyp lokalkunnskap om markedene vi opererer i, kombinert med et globalt tilpasset flåtestyringskonsept, tilbyr TraXall en unik balanse mellom standardisering og fleksibilitet i strategi og prosessimplementering, med tanke på bedriftens policyer. TraXall opererer i mer enn 25 land i Europa og Latin-Amerika og tilbyr: 

  • Lokal ekspertise

  • Internasjonal implementering og koordinering

  • Konsolidert rapportering

  • Optimaliserte kostnader, forbedret bærekraft og reduserte CO2-utslipp

  • Flåtekonsulenttjenester, inkludert analyse av flåtekostnader og råd om møte med bedriftens mål for sosialt ansvar (CSR) 

  • En unik balanse mellom standardisering og fleksibilitet i flåtestrategien

Vi utvikler en skreddersydd internasjonal flåteplan som dekker nøyaktig dine behov. Konsistensen og den høye kvaliteten på tjenesteleveransen vår gjør TraXall International til det ideelle valget for multinasjonale flåteløsninger.

Besøk vår internasjonale nettside for mer informasjon

Eller kontakt oss i dag for spørsmål om din internasjonale flåte